Bekijk hier de veelgestelde vragen

Je kunt je gemakkelijk aanmelden via het inschrijfformulier op de website. Om up-to-date te blijven van het project is het ook handig om je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Voor de actuele verkoopstatus kun je kijken op de aanbod pagina.

Op deze pagina kun je meer informatie vinden over de omgeving en voorzieningen van het project.

De afkorting v.o.n. staat voor de term ‘vrij op naam’; een veelgebruikte constructie bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. Dit betekent dat de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. In het algemeen worden daarmee de overdrachtsbelasting, kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte bedoeld. Wat blijft dan wel voor de rekening van de koper? De notariskosten voor de hypotheekakte, kadastrale registratiekosten van de hypotheek en de afsluitprovisie en/of advieskosten. Het grootste voordeel zit dus in het wegvallen van de overdrachtsbelasting bij de koper. Het voordeel voor de projectontwikkelaar bij een woning vrij op naam is dat in één algemene akte alle standaardbepalingen kunnen worden besproken.

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning wordt een koop- en aannemingsovereenkomst getekend. Er zijn een aantal belangrijke aspecten die terug kunnen komen in deze overeenkomst, zoals een garantie- en waarborgregeling, afwijkende bepalingen, contractstukken, perceelgrootte, rente, ontbindende voorwaarden, bouwtijd en opschortende voorwaarden. Er komt een koopovereenkomst voor de grond met Land ’s-Heeren en een aannemingsovereenkomst met Van Santvoort.

De energiezuinigheid van de woning is erg hoog. Hoge isolatiewaarde van de begane grondvloer, gevels en daken, cv-installatie d.m.v. warmtepomp (gasloos) en vloerverwarming in de verblijfsruimtes. Warmte terugwin installatie van de ventilatie (mechanische toe- en afvoer). Groot aantal zonnepanelen per woning. De energieprestatienorm voor de woningen bedraagt circa 0,0 in tegenstelling tot het bouwbesluit die slechts nog 0,4 vereist. Dat is een forse verbetering dus.

Als alle aktes van levering bij de notaris zijn gepasseerd, de vergunning onherroepelijk is en Woningborg het plan heeft geaccepteerd, dan kan worden gestart met het slopen van de huidige opstallen en het bouwrijp maken. Wij verwachten daar tot en met eind maart 2021 voor nodig te hebben. Daarna kan worden gestart met de bouw van de woningen, naar verwachting in april 2021.

Uiteraard proberen wij te allen tijde de wensen van de individuele kopers voor de woning in te willigen. Houd er wel rekening mee, dat dit soms niet volledig lukt omwille van praktische en/of technische redenen. De woning dient bij de oplevering namelijk te voldoen aan de garantienormen van Woningborg en de geldende regelgeving. Alle meerwerkopdrachten die voortkomen uit de wensen van de koper dienen schriftelijk te worden geregeld met de aannemer. De garanties moeten namelijk altijd blijven gelden bij eventuele aanpassingen. Houd er ook altijd rekening mee dat door meerwerk de geplande opleverdatum kan verschuiven.

Nee, pas bij het tekenen van de contracten zit je vast aan de woning.

De koop wordt vastgelegd middels een koopovereenkomst voor de grond met de ontwikkelaar Land’s – Heeren en een aannemingsovereenkomst met de aannemer Van Santvoort Bouw voor de bouw van de woningen.

De grond wordt geleverd met toepassing van een zogenaamde ‘Groninger Akte’. In het kort gezegd betekent dit dat we de grond al leveren, voordat er werkzaamheden zijn verricht aan het slopen en bouw- en woonrijp maken. Je loopt als koper geen extra risico want je betaalt nog niets. Wanneer de bouw om wat voor reden dan ook niet door, dan wordt de levering ongedaan gemaakt.

Je gaat pas betalen zodra aan alle voorwaarden is voldaan en de bouw is gestart. Het enige wat je zeker moet weten is dat je jouw financiering tijdig (voor levering) geregeld hebt. De levering van de grond kan namelijk niet meer ongedaan gemaakt worden als gevolg van het niet verkrijgen van de financiering door de koper. Je betaalt de grond als aan alle voorwaarden is voldaan. Daarna betaal je één termijn als het slopen en bouwrijp maken is afgerond. Vervolgens betaal je de bouw van het huis in termijnen naar gelang de bouw vordert. Deze termijnen zijn opgenomen in de aannemingsovereenkomst.

Er zijn zeker aanpassingen mogelijk; deze kunnen worden besproken met de kopersbegeleiding van aannemersbedrijf Van Santvoort Bouw.

Minimaal twee weken voor de oplevering word je als eigenaar schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip. De gehele woning is ‘bezemschoon’ bij de oplevering. Het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten worden volledig schoon opgeleverd. Daarnaast is het belangrijk dat bij de oplevering goed gekeken wordt naar eventuele gebreken. Indien deze zijn gesignaleerd, dien je direct afspraken te maken over de herstelwerkzaamheden. Wanneer dit pas na de oplevering gebeurt, is dit namelijk een ingewikkelder proces.

Heb je een vraag? Laat het ons weten!