Privacybeleid

Privacyverklaring van Land ’s-Heeren

In deze privacyverklaring heeft u te maken met Land ’s-Heeren en haar dochterbedrijven. Deze privacyverklaring is bedoeld om u op de hoogte te stellen van wat er met uw gegevens wordt gedaan. In deze privacyverklaring wordt ook aangegeven welke gegevens opgeslagen worden en voor welk termijn dit geldt.

U heeft aangegeven dat u opzoek bent naar een woning en dat u op de hoogte gehouden wil worden van verdere informatie m.b.t. projecten van Land ‘s-Heeren en haar dochterbedrijven.

De verantwoordelijke partij voor het verwerken van uw gegevens
Voor het verwerken van uw gegevens is Land ’s-Heeren de hoofdverantwoordelijke partij. De contactgegevens zijn:

Land ’s-Heeren BV
Postbus 309
5500 AH Veldhoven
KVK-nummer: 17139345
E-mail: info@landsheeren.nl

Inkijken, wijzigen of het verwijderen van gegevens
U kunt te allen tijde uw gegevens opvragen. Om te achterhalen welke gegevens Land ’s-Heeren of haar dochterbedrijven van u bezitten, kunt u via een e-mail een verzoek indienen bij Land ’s-Heeren en/of haar dochterbedrijven. Hiervoor raadpleegt u de contactgegevens van hierboven.
Wanneer u uw gegevens wil wijzigen of verwijderen kunt u hiervoor ook contact opnemen met Land ’s-Heeren en/of haar dochterbedrijven. Er wordt aan uw verzoek dan zo snel mogelijk gehoor gegeven, tenzij er door de wet wordt verplicht deze gegevens te bewaren.
Er wordt door Land ’s-Heeren en/of haar dochterbedrijven nauwkeurig omgegaan met uw gegevens. Intern wordt er constant gemonitord of de verwerking van uw gegevens op de correcte manier plaatsvindt. Wij stellen uw privacy ten alle tijden voorop. Heeft u verder vragen over dit onderwerp, kunt u altijd contact opnemen met Land ’s-Heeren en/of haar dochterbedrijven.

1. U wilt vrijwillig op de hoogte worden gehouden via een nieuwbrief van Land ’s-Heeren en/of dochterbedrijven.
U wilt graag de nieuwsbrief ontvangen die wordt aangeboden door Land ’s-Heeren en/of dochterbedrijven. Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van mogelijke ontwikkelingen m.b.t. vastgoedprojecten.

Gegevens Bewaartermijn bij Land ’s-Heeren en dochterbedrijven
Contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Tot u de toestemming intrekt
Overige informatie die u verstrekt aan Land ’s-Heeren of haar dochterbedrijven. Tot u de toestemming intrekt

2. U wilt vrijwillig op de hoogte worden gehouden van het aanbod door Land ’s-Heeren en/of dochterbedrijven.
Het doel van dit contact is u op de hoogte houden van mogelijk interessante woningen, bedrijfspanden, bouwprojecten en overig vastgoed die binnen uw zoekprofiel past. Hiervoor worden ook uw persoonsgegevens en verdere voorkeuren verwerkt. U kan mogelijk benaderd worden voor meerdere woningen, bedrijfspanden, projecten die binnen uw zoekprofiel passen.

Gegevens Bewaartermijn voor Land ’s-Heeren en/of dochterbedrijven
Contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Tot u de toestemming intrekt
De gegevens die uw zoekprofiel in kaart brengen. Op basis van dit zoekprofiel kan er een aanbod op maat worden samengesteld. Tot u de toestemming intrekt
Uw leeftijds- en inkomenscategorie. Tot u de toestemming intrekt
Overige informatie die u verstrekt aan Land ’s-Heeren of haar dochterbedrijven. Tot u de toestemming intrekt

3. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of overige vastgoed bezichtigen wat door Land ’s-Heeren of haar dochterbedrijven wordt aangeboden.

Via de gegevens die bekend zijn bij Land ‘s-Heeren en/of haar dochterbedrijven wordt u geïnformeerd over de woning, het bedrijfspand of overige vastgoed, zodat u een goed beeld krijgt van het aanbod. Uw mening over het pand wordt ook vastgelegd voor een optimale service. De gegevens die verwerkt worden zijn als volgt:

Gegevens Bewaartermijn bij Land ’s-Heeren en dochterbedrijven
Contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 20 jaar
Overige informatie die u verstrekt aan Land ’s-Heeren of haar dochterbedrijven. 3 jaar

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
De gegevens die u heeft verstrekt aan Land ‘s-Heeren kunnen gedeeld worden met derden partijen mits dit aansluit bij de doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Wij geven persoonsgegevens nooit door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met de partijen waarmee wij samenwerken maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij van Land ‘s-Heeren en ook haar dochterbedrijven gaan heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het is voor ons van groot belang dat u volledige openheid krijgt over de gang van zaken omtrent het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Wanneer er vragen zijn over deze privacy overeenkomst kunt u hier voor altijd Land ‘s-Heeren en/of haar dochterbedrijven contacteren.

Lands ‘s-Heeren
Postbus 309
5500 AH Veldhoven